Zakres usług

ZAKRES USŁUG:

Pomoc prawna w zakresie świadczonych usług obejmuje m.in.:
- udzielenie porady prawnej,
- pomoc doraźną,
- ocenę i analizę dokumentacji przedłożonej przez klienta,
- przygotowywanie pism procesowych, pozwów, apelacji,
- pisemne opinie i analizy prawne,
- sporządzanie i opinowanie umów cywilnoprawnych,
- przygotowywanie projektów umów,
- udział w negocjacjach pisemnych i ustnych,
- reprezentacja w postępowaniu przed sądem we wszystkich instancjach w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
- windykacja roszczeń od dłużników.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rozmus

Uchwałą nr 698/VIII/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu Radca Prawny Agnieszka Rozmus została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem: WŁ/L/443.

Twitter