Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

  Kancelaria udziela profesjonalnej pomocy prawnej, dokładając najwyższej staranności i kierując się zasadami etyki zawodowej m.in. w  następujących obszarach:

- udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
- sporządzanie pism procesowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi
- opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów, itp.
- sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
- udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
- reprezentowanie klienta w sporach z dłużnikami
- reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
- prowadzenie spraw pracowniczych
- redagowanie i analiza dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
- windykacja wierzytelności
- uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach
- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
- zmiana umów i statutów spółek oraz rejestracja w KRS
- przekształcanie i podział spółek
- likwidacja i rozwiązywanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rozmus

Uchwałą nr 698/VIII/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu Radca Prawny Agnieszka Rozmus została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem: WŁ/L/443.

Twitter