Zasady świadczenia usług/wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych negocjacji z klientem.

W zależności od rodzaju sprawy Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia za obsługę prawną jest stała, określona stawką miesięczną.

2. Wynagrodzenie według stawki godzinowej – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin.

3. Wynagrodzenie za reprezentowanie klienta przed sądem – stawki ustalane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
    w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

4. Wynagrodzenie określone procentowo – wysokość wynagrodzenia określona jest jako procent egzekwowanej należności.

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego

Agnieszka Rozmus

ul. Rapackiego 8

59-400 Jawor

tel.: 504 069 340

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rozmus

Uchwałą nr 698/VIII/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu Radca Prawny Agnieszka Rozmus została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem: WŁ/L/443.

Twitter